ЕУ Пројекат подршке даљем унапређењу система јавних набавки
у Србији

Пројекат Подршкe даљем унапређивању система јавних набавки у Србији пружа техничку подршку Управи за јавне набавке и другим кључним институцијама надлежним за прописе у области јавних набавки и њихово спровођење, као и јачању капацитета наручилаца и компанија у приватном сектору.

Вести и догађаји

О пројекту

Узимајући у обзир чињеницу да је Република Србија у процесу приступања Европској унији, национално законодавство у области јавних набавки постепено се усклађује са законодавством Европске уније.

 

То подразумева стварну могућност наручилаца и понуђача да ефикасно примењују ову законску регулативу у пракси, истовремено обезбеђујући потпуну хармонизацију до приступања Србије Европској унији.

 

Овај пројекат пружа техничку подршку Управи за јавне набавке и другим кључним институцијама надлежним за прописе у области јавних набавки и њихово спровођење, као и јачању капацитета наручилаца и компанија у приватном сектору.

 

Помоћ обухвата велики број активности, посебно подршку у успостављању правног оквира и неопходног ИТ система, као и јачању капацитета свих који у овом процесу учествују.

 

Пројекат спроводи GIZ International Services у конзорцијуму са KPMG d.o.o. и KPMG Advisory S.p.A.