Одржан IV Форум јавних набавки

27. и 28. маја 2021. године Канцеларија за јавне набавке Републике Србије уз подршку Пројекта “Подршка даљем унапређењу система јавних набавки у Србији” организовала је четврти Форум јавних набавки: 10 месеци примене новог Закона о јавним набавкама и новог Портала јавних набавки у онлајн формату.

Нови Закон о јавним набавкама објављен је у Службеном гласнику Републике Србије број 91/19 од 24.12.2019. године, а у примени је од 1. јула 2020. године. Од 1. јула 2020. године у примени је и нови Портал јавних набавки, чији је рад усклађен са одредбама новог Закона.

Нови Закон увео је обавезну електронску комуникацију и размену података у поступцима јавних набавки путем Портала јавних набавки. Увођење електронске комуникације у јавним набавкама требало је да омогући наручиоцима стандардизацију и аутоматизацију процеса јавних набавки, али исто тако да подстакне веће укључивање привредних субјеката у поступке јавних набавки чиме се повећава конкурентност тржишта и постиже већа вредност за уложени новац.

Првог дана Форума 27. маја 2021. Сандра Дамчевић, директор Канцеларије за јавне набавке, обратила се учесницима и представила резултате анкете за кориснике Портала јавних набавки коју је Канцеларија спровела у априлу ове године.

Драгана Марић, помоћник директора Канцеларије, представила је учесницима Форума како Канцеларија за јавне набавке оцењује примену Закона и Портала те поделила са учесницима најчешћа питања и одговоре о примени новог Закона о јавним набавкама.

Ивана Ђенић, заменик директора представила је планиране активности Канцеларије за јавне набавке у наредном периоду.

Учесницима Форума обратили су се и представници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, председник Републичке комисије Хана Хукић и чланице Весна Милин Гојковић и Светлана Ражић и представили примену новог Закона о јавним набавкама из угла заштите права.

Марија Марковић је испред Привредне коморе Србије сумирала искуство и највеће изазове у јавним набавкама са којима се суочавају привредни субјекти на основу анкете коју је Привредна комора спровела у мају године.

Иносав Ковачевић, помоћник директора Канцеларије за јавне набавке и донедавни представник тела за централизоване јавне набавке, представио је виђење примене Закона и Портала са аспекта наручиоца.

На крају првог дана Форума представници Канцеларије за јавне набавке и Републичке комисије одговарали су на питања која су поставили учесници путем чета.

Други дан Форума 28. маја 2021. био је посвећен практичним аспектима коришћења Портала јавних набавки.

Јелена Марковић из Канцеларије за јавне набавке је на почетку другог дана Форума презентовала и појаснила законске услове за спровођење е-лицитације.

Учесници су након тога имали прилику да се кроз практични пример упознају са спровођењем е-лицитације који су припремили и изложили на демо верзији Портала експерти Пројекта Деан Фиркељ и Алена Детан Карловић.

Младен Алемпијевић из Канцеларије за јавне набавке уз подршку експерата Пројекта показао је и објаснио нека од решења најчешће уочених проблема у пракси као што су претрага и фаворити на Порталу, креирање филтера, припрема и попуњавање Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са аспекта наручиоца и понуђача као и креирање групе понуђача на Порталу јавних набавки.

На крају другог дана Форума, представници Канцеларије и Пројекта одговарали су на питања која су поставили учесници путем чета.

Верујемо да је овај догађај за експерте у области јавних набавки и све заинтересоване био корисна платформа за размену информација, ставова и мишљења у погледу примене Закона о јавним набавкама и коришћења новог Портала јавних набавки.

Материјале који се односе на IV Форум јавних набавки можете да преузмете овде:

Снимак првог и другог дана IV Форума јавних набавки можете да погледате на следећем линку: https://www.youtube.com/channel/UCmiTkYo7n4k1DL_kpt5MKug

Агенда

Презентације