Одржан вебинар: Систем квалификације на новом Порталу јавних набавки

У четвртак, 11. марта 2021. године одржан је вебинар за секторске наручиоце и све заинтересоване о Систему квалификације на новом Порталу јавних набавки у организацији Канцеларије за јавне набавке и уз подршку Пројекта.

Секторски наручилац може да успостави и води систем квалификације привредних субјеката. Систем квалификације је отворен систем у којем привредни субјекти у сваком тренутку током његова трајања могу да поднесу пријаву за квалификацију.

Трајање система квалификације није ограничено, али се мора унапред одредити.

На основу успостављеног система квалификације, секторски наручилац може да спроводи другу фазу рестриктивног поступка, преговарачког поступака са објављивањем итд. позивањем привредних субјеката који су примљени систем квалификације.

Представница Канцеларије за јавне набавке Александра Кривокапић уводно је упознала учеснике са законским одредбама које се односе на систем квалификације.

Надаље, с обзиром да нови Закон о јавним набавкама секторским наручиоцима такође омогућује коришћење система динамичне набавке, представница Пројекта Теја Колар презентовала је учесницима сличности и разлике између система квалификације и система динамичне набавке.

У другом делу вебинара експерти Пројекта Деан Фиркељ и Алена Детан показали су на практичном примеру како се на Порталу јавних набавки успоставља и води систем квалификације од објављивања огласа па све до закључења уговора. 

Надамо се да ће информације презентоване на овом вебинару помоћи секторским наручиоцима у коришћењу система квалификације.

Снимак вебинара можете да погледате овде:

Sistem kvalifikacije – I DEO

Sistem kvalifikacije – II DEO

Материјале који се односе на ову радиониcу можете да преузмете овде:

Агенда

Презентаcијa 1

Презентаcијa 2