Успешно завршен пројекат Подршка даљем унапређењу система јавних набавки у Србији

Београд, 17. јун 2021.

Захваљујући новом Порталу јавних набавки, Србија је добила модеран систем за управљање јавним набавкама који је транспарентан, лако доступан и потпуно усклађен са ЕУ регулативом.

То је заједничко мишљење учесника данас одржане завршне конференција пројекта „Подршка даљем унапређењу система јавних набавки у Србији“ који је ЕУ финансирала са 3,2 милиона евра, а спроведен је у сарадњи са Канцеларијом за јавне набавке.

Ивана Ђенић, заменица директорке Канцеларије за јавне набавке изразила је изузетно задовољство оствареним резултатима пројекта. Напоменула је да је Пројекат пружио стручну и техничку помоћ Канцеларији за јавне набавке у креирању новог правног оквира за јавне набавке усклађеног са пакетом нових ЕУ Директива из области јавних набавки из 2014. године

„Резултат се огледа у доношењу новог Закона о јавним набавкама чија примена је почела од 1. јула 2020. и низа поџаконских аката потребних за његову примену. Развој новог Портала јавних набавки је један од најбитнијих резултата пројекта и веома значајан корак напред у дигитализацији јавних набавки у Републици Србији. Показатељ успешности новог Портала јесте и оцена више од 80 % корисника Портала који су рекли да је нови Портал олакшао примену новог Закона о јавним набавкама и учешће у поступцима, а више од 77 % њих оценило је да је могућност грешке у поступцима јавних набавки са применом новог Портала сведена на минимум“.


Мартин Клауцке, шеф ИИ сектора операција Делегације ЕУ у Србији истакао је значај јавних набавки у ширем контексту система управљања државним јавним финансијама. „Ефикасност јавних набавки директно утиче на квалитет јавних сервиса које држава пружа грађанима и привреди. Нови Портал јавних набавки као алат за електронске набавке може значајно утицати на ефикасност јавних набавки као и на њихову транспарентност, што директно утиче на смањење потенцијалне корупције. Пројекат је успешно завршен након усвајања неопходне законске регулативе, а напредак је неопходан и у другим областима јавних набавки. Ми већ сутра имамо наредне активности на којима настављамо рад на даљој подршци напорима Србије у сектору“.

Марко Јовановић, помоћник министра финансија и шеф Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније казао је: „Из угла Сектора са уговарање и финансирање и из искуства могу да кажем да је оваква врста пројекта круцијална са аспекта транспарентности и конкурентности, са пројектима попут ових олакшава се привредним субјектима да конкуришу за уговоре, чиме долазимо до здраве конкуренције а то води ка смањењу цена и трошкова, бољем квалитету добара, услуга и радова и тако даље. Поносан сам што смо кроз овај пројекат отишли корак даље и модернизовали некада комплексан бирократски посао, и тиме га олакшали како понуђачима тако и запосленима у Канцеларији за јавне набавке“.

Теја Колар, вођа тима истакла је најважније резултате пројекта, од подршке изради новог правног оквира у области јавних набавки, новог Портала јавних набавки који користи више од 25 000 корисника, до низа спроведених обука и израде великог броја практичних алата за примену новог Закона. „Тим експерата Пројекта је заједно са Канцеларијом за јавне набавке организовао и одржао више од 50 радионица, семинара, вебинара, конференција и округлих столова на којима је учествовало више од 3000 људи. Пројекат је израдио више од 140 смерница, упутстава, анализа, модела, извештаја и видео туторијала о разним аспектима јавних набавки са нагласком на практичну примену Закона и Портала. Видео туторијали и остали онлајн доступни садржаји до сада су прегледани више од 85 000 пута. Више од 76% корисника Портала оценило је корисничку подршку Канцеларије за јавне набавке адекватном и честитала Канцеларији на нарочито добро урађеном послу“.

Од великог значаја је обезбеђена одрживост успостављеног система и могућност дугорочног коришћења од стране веома великог броја корисника, како наручилаца и понуђача, тако и целокупне заинтересоване јавности. Нови систем ће допринети остварењу најбоље вредности новца пореских обвезника, али и смањењу ризика од неправилности у јавним набавкама. Србија је добила алат за даљу борбу против корупције и нерегуларности у јавним набавкама.