Bебинар на тему cистема динамичне набавке и електронских каталога

6. и 7. октобра 2020. – Канцеларија за јавне набавке уз подршку Пројекта организовала је вебинар за наручиоце и понуђаче на тему Система динамичне набавке и електронских каталога према новом Закону о јавним набавкама.

Систем динамичне набавке је отворен систем у којемсваки заинтересовани привредни субјект може да поднесе пријаву током читавог периода његовог трајања. Неке од предности система динамичне набавке (СДН) су:

  • нови привредни субјекти могу да се укључе у већ успостављени СДН у било којем тренутку што повећава конкуренцију
  • пријем у СДН је брз и једноставан
  • број кандидата у систему не може да се ограничи
  • привредни субјекти који нису примљени у СДН могу касније поново да покушају ако испуне критеријуме за квалитативни избор
  • трајање СДН-а није ограничено на 4 године (као код оквирног споразума)
  • може да се продужи или оконча било када
  • појединачне набавке у оквиру СДН-а могу да се креирају и прилагоде према тренутним потребама наручиоца
  • процес појединачних набавки и доделе уговора бржи од класичног поступка – рок за понуде само 10 дана
  • погодан за централизоване набавке: тело за ЦЈН успоставља СДН и управља њиме, а наручиоци спроводе појединачне набавке у оквиру СДН.

Електронски каталог је формат за представљање и уређивање информација у понудама на начин који је заједнички свим понуђачима и који је погодан за електронску обраду.

Током дводневног вебинара показали смо на практичном примеру набавке лекова са 1400 позиција како се на Порталу јавних набавки успоставља и води систем динамичне са понудама у форми е-каталога.

Снимка вебинара доступна је на следећим линковима:

Први дан

Други дан

Документа која се односе на ову радионицу могу се преузети овде:

Агенда

Презентација