Одржан вебинар: Опција коришћења „паметних партија“ на Порталу јавних набавки

У уторак, 10. новембра 2020. године одржан је вебинар о опцији коришћења „паметних партија“ на Порталу јавних набавки у организацији Канцеларије за јавне набавке и уз подршку Пројекта.

Нова функционалност „паметне партије“ намењена за предмете набавке који су обликовани у 100 или више партија ускоро се уводи на Портал јавних набавки.

Опција паметних партија омогућава наручиоцу припрему поступка на Порталу јавних набавки на начин да није потребан унос свих тражених података на нивоу сваке поједине партије већ да у циљу описа партија користи форму електронског каталога.

Редован начин описивања партија на Порталу јавних набавки захтева да наручилац за сваку поједину партију предмета набавке упише одређени сет података који се затим генеришу у обрасцу јавног позива и упутству понуђачима како да сачине понуду. Већина тих података понавља се у идентичном садржају за сваку поједину партију. Генерисани документи који се објављују на Порталу садрже и по неколико стотина страница, а рад Портала може бити значајно успорен.

Са друге стране, понуђачи треба да припреме и поднесу засебну понуду за сваку поједину партију па уколико желе да поднесу понуде за већи број партија тај процес је дуготрајан и неефикасан. 

Опција паметних партија биће иницијално имплементирана у отвореном поступку јавне набавке, у којем је критеријум за доделу уговора економски најповољније понуде одређена на основу цене.

На вебинару су учествовали наручиоци који имају поступке јавних набавки са већим бројем партија.

Снимак вебинара можете да погледате овде.

Материјале који се односе на ову радионицу можете да преузмете овде:

Агенда

Презентација