Анализа и препоруке за унапређење рада Управе: Неопходна дигитализација и нова запошљавања

Београд, 15. мај 2019. године – Неопходно је наставити са унапређењем канала комуникације преко којих Управа за јавне набавке успоставља и одржава однос са заинтересованом јавношћу, посебно у домену даље дигитализације, али и кроз оптимизацију рада, подизање ефикасности и ефективности рада. Поред тога, једна од главних препорука је и запошљавање нових извршилаца како би се отклонио недостатак људских ресурса, који на појединим пословима износи и до 50 одсто, наводи се у извештају који је припремио Пројекат, а који садржи препоруке за унапређење рада везано за комуникацију са заинтересованом јавношћу и организационе структуре Управе за јавне набавке у погледу примене новог Закона о јавним набавкама.

Kанали комуникације

Постоји више канала комуникације преко којих Управа обавља правне консултације, извештава о јавним набавкама, обавештава о моделима и актима из надлежности Управе. Закључено је да је неопходно повећати радно време у Цалл центру, у коме се комуницира преко више линија, али и увести е-маил комуникацију, како би се смањио притисак на Цалл центар.

Поред тога, Управа објављује званична мишљења и тумачења прописа на званичној интернет презентацији Управе www.ујн.гов.рс, као и информације кроз рубрику „Често постављена питања и одговори“ (ФАQ), моделе докумената, али и видео туторијале за рад у Порталу јавних набавки. Највећи број докумената се објави на Порталу јавних набавки. Чак 150 мишљења месечно доприноси јаснијој и транспарентнијој процедури уз већу информисаност понуђача.

Припреме за примену новог Закона о јавним набавкама

Имајући у виду да је предвиђена примена новог Закона о јавним набавкама од јануара 2020. године, извештај је обухватио и анализу рада Управе по повереним пословима у односу на ново законско решење што се директно одражава на поједине организационе целине.

Највећа тешкоћа са којом се суочава Управа јесте број извршилаца на појединим радним местима. Са тим у вези, дати су предлози за унапређење и постизања коначног циља, што је утврђено као оптимизација рада и подизање ефикасности и ефективности рада и по новом решењу Закона о јавним набавкама. Једна од главних препорука је максимално ангажовање управе на проналаску и запошљавању кадрова са адекватним знањима и искуствима.

У извештају је оцењено је да се комуникација Управе за заинтересованом јавношћу и други послови обављају на највишем могућем нивоу квалитета и ефикасности, а имајући у виду сва ограничења која су описана и анализирана у овом извештају.

Извештај можете да преузмете овде.